Uitgangspunten

Ideeën die ik intuïtief voor waar houd

Hierin beschrijf ik mijn axioma’s: de ideeën die ik intuïtief voor waar houd en die voor mij de basis en richtingaanwijzer zijn voor de ideeën in de andere secties.

Nog niet gepubliceerd:

Wij hebben een betrouwbaar gevoel voor goedheid en waarheid

Waarheid is voor-de-hand-liggend

Theologische levensbeschouwing

Hierin probeer ik te beschrijven wat mijn godsbeeld is en hoe mijn levensbeschouwing m.b.t. god (of ‘het goddelijke’) is.

Nog niet gepubliceerd:

Godsbeeld

God ervaren

Verlangen naar God

Betekenis van de term ‘God’

Gezonde theologie

Ideeën die ik omarm

Hierin beschrijf ik ideeën die ik omarm, die ik probeer voor waar te houden; omdat ik merk dat ze gezond voor me zijn. Deze ideeën geven mij het gevoel dat ik thuis ben in het leven 🙂


Nog niet gepubliceerd:

God laat ons vrij

‘het koninkrijk van God’ is dichtbij

God geeft ons hoop

De wereld faciliteert gelukkig leven

Het leven biedt heling

Meta-theologie

Er is meer in het leven dan theologie. In dit deel beschrijf ik dingen die mijns inziens hand-in-hand gaan met gezonde theologie. Ik begin dit deel met een stukje waarin ik uitleg wat theologie voor mij is. Daarna volgen stukjes die de relaties tussen theologie en bepaalde andere aspecten van het leven beschrijven.


Nog niet gepubliceerd:

Perspectiefwisseling

Vertrouwen, en zorgen loslaten

Omgaan met lijden

Over tragiek en theodicee (en waarom dat geloof ik niet nodig is)

Omgaan met bedreigende filosofische en theologische ideeën

Ongezonde theologie

Ideeën die ik ervaar als schadelijk

Hierin beschrijf ik ideeën die ik verwerp als schadelijk, omdat ik merk dat ze ongezond voor me zijn. Ieder stukje in deze sectie geeft eerst kritiek en wordt afgerond met een ‘gezonde tegenstelling’.

Nog niet gepubliceerd:

Dat wij moeten offeren aan God

Dat God dingen van ons afpakt

Dat ik mijn verlangens moet opgeven

Dat sommige zielsverlangens slecht zijn

Dat sensualiteit slecht is

Dat mensen van nature slecht zijn

Dat wij een externe grond voor waarheid en goedheid nodig hebben

Dat ik gebroken moet worden

Dat bekering tot God ongelukkig maakt

Dat de zondeschuld van mensen primair is in de relatie God-mens

Dat mensen niet in de hemel komen als ze niet geloven in de juiste ideeën

Dat ons welzijn in het hiernamaals bepaald wordt door ons welzijn in dit leven

Dat God van ons vraagt om te lijden voor hem

Dat ‘overleven’ voldoende is. Dat ik tevreden moet zijn

Dat het leven een ‘tranendal’ is

Dat het echte leven in het hiernamaals is

Dat blijheid uitzonderlijk is

Dat God exclusief bij de kerk hoort

Overig

Bibliografie en appendices