Ongezonde theologie

v1.28b

Veel mensen geloven dat er voorwaarden zijn aan Gods gunst. Daarmee bedoel ik dat ze geloven dat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om te kunnen geloven dat God hen goed gezind is en ze goede dingen kunnen verwachten in hun leven. Deze voorwaarden kunnen verschillende vormen hebben (waarvan sommigen in dit document beschreven zijn) zoals:

  • goede daden zonder eigenbelang doen (altruïstisch zijn)
  • iets wat je dierbaar is opgeven of nalaten (offeren)
  • leven volgens bepaalde regels (gehoorzaam zijn)

Ik verwerp dit idee. God stelt geen voorwaarden. God heeft geen ‘voor wat hoort wat’ relatie met mensen. God verwacht niets van ons – in de zin van: God eist niets – voordat hij geeft wat wij nodig hebben en verlangen. Dit leven is een cadeau, een geschenk, een gift, zonder voorwaarden. We hoeven dus geen prestatiedrang ten opzichte van God te ervaren. Dit maakt een ontspannen leven mogelijk, in vergelijking met een religieus gedreven leven. God houdt van ons en is ons gunstig gezind en het is onmogelijk dat we dat verliezen!

Gezonde tegenstelling: Wij mogen alles wat we in dit leven hebben, dankbaar aannemen als gift en als blijk van gunst van God. Voor de toekomst mogen we in vertrouwen verwachten dat hij geeft wat we nodig hebben en wat we verlangen. Gods gunst voor de wereld is er altijd geweest, is er altijd, en zal er altijd zijn!

(geen corrresponderend blog-bericht beschikbaar)