Shalom!

Welkom op mijn website, die is gewijd aan gezonde theologie. Met gezond bedoelt men zoiets als: welbevinden, welzijn; met theologie bedoelt men zoiets als: spreken en denken over God of het Goddelijke. Met deze website wil ik mijzelf en medemensen helpen om zodanig te spreken en te denken over God dat het bijdraagt aan onze gezondheid; dat het ons goed doet.

Wanneer is theologie voor mij gezond? Theologie is voor mij gezond als ik ervaar dat ik…

-> er blij van wordt
-> ontspannen wordt
-> mij verbonden voel met andere mensen en met de wereld
-> dat ik me thuis voel…
    .. in mijn geest
    .. in mijn lijf
    .. in de wereld

Kort gezegd: ik streef naar denken en spreken over God op een manier waardoor ik en anderen meer gelukkig zijn. Dit betekent vooral dat ik ideeën die daaraan bijdragen wil omarmen; en ook dat ik ideeën die afbreuk doen aan gezondheid wil identificeren en onschadelijk maken. Zie meer daarover bij het stukje ‘achtergrond’.

Bedoeling

Met deze website heb ik meerdere bedoelingen:

-> gezonde theologische ideeën een plek geven
-> ongezonde theologische ideeën benoemen en kritisch bespreken
-> herkenning en steun en dialoog bieden voor mensen die zich hier ook mee bezig houden
-> en voor mezelf: af en toe mijn gedachten van me af schrijven

P.S.  Zie hier een uitgebreide beschrijving van mijn Motivatie.

Achtergrond

Deze website is ontstaan tijdens mijn persoonlijke proces van worstelen met theologische ideeën. Ik ben er de afgelopen jaren achter gekomen dat ik – vanuit mijn opvoeding – veel theologische en levensbeschouwelijke ideeën en verwachtingen ‘tussen mijn oren heb zitten’, waarvan een flink aantal ongezonde. Ik merk dat het mij veel energie kost om de gezonde ideeën te identificeren, er afstand van te nemen, en er gezonde ideeën voor in de plaats te omarmen. Ik denk dat het mij enorm geholpen zou hebben als ik 10 jaar geleden zoiets als deze website had kunnen lezen. Daarom vind ik het belangrijk om de inzichten en vorderingen die ik heb gemaakt aan anderen te bieden.

Verantwoording

Op deze website staan ideeën van mij, de auteur. De inhoud is dus persoonlijk, subjectief, niet compleet, niet volmaakt. Ik besef dat wat voor mij gezond is, misschien voor een ander ongezond is, en andersom. Ik hoop dat je je voordeel kunt doen met hetgeen dat voor jou helpvol is op deze website; en dat je kunt laten liggen wat je niet helpt. Ik sta open voor dialoog en constructieve kritiek. Ik doe mijn best, en ik ga er van uit dat jij dat ook doet, dan maken we er samen iets fijns van!

Hartelijke groet!
Pieter