Ongezonde theologie

v1.27b

In de protestantse/gereformeerde stroming van christendom wordt geleerd dat mensen zgn. ‘moeten buigen’ voor God. Wat dit inhoudt wordt vaak niet expliciet of praktisch gemaakt. Dit wordt meestal besproken in verband met lijden. Het gaat erom dat mensen het lijden in hun leven moeten accepteren, dat mensen bereid moeten zijn om een ongelukkig leven te lijden, dat mensen bereid moeten zijn om dingen te doen die ze niet willen wanneer God het van ze vraagt. Dit lastige aan dit idee is dat het een sterk hypothetisch karakter heeft. In de praktijk komt het er vaak op neer dat mensen proberen er vrede mee te hebben met het idee dat God hun iets aan zal doen (bijv. een ziekte) waar ze bang voor zijn, of met dat God hun iets zal ontnemen wat hen dierbaar is, of dat God hun iets zal onthouden waarnaar ze verlangen. Eigenlijk komt dit erop neer dat mensen hun angsten projecteren op God.

Soms is dit idee van toepassing op concrete gebeurtenissen, bijv. een ouder die een kind verliest en probeert er vrede mee te hebben dat God dit gedaan (1) heeft en dat God er gehoorzaamheid wil leren. (2)

Dit leidt tot een fundamenteel probleem omdat goed en kwaad hiermee niet meer onderscheiden worden m.b.t. God. Er wordt gedacht dat God het recht heeft om zowel goed als kwaad te handelen. Maar dit strijd met het verlangen van de mens om een liefdevolle God te hebben. Een mens zal zich nooit veilig weten bij een God waarvan je moet accepteren dat ‘ie je tegenwerkt. Bovendien schetst dit idee het godsbeeld van een hardvochtig heerser of een dictator. Ik verwerp dit idee. Het is slecht en het is complete onzin!

Gezonde tegenstelling: God houdt van ons. God verhoudt zich tot ons als een goede vader, hij heeft het beste voor met iedereen.

(1) Zie bijv. het Bijbelboek Job waarin gezegd wordt “zou ik wel het goede uit de hand van de Heer ontvangen en niet het slechte?” en “de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de Heer zij geloofd”.

(2) Een voorbeeld hiervan is dominee Wijnand Zondag wiens dochter overleed a.g.v. een aanrijding en in preken uitsprak dat hij geloofde dat hij ‘daaronder moest buigen voor God’.