Op deze pagina introduceer ik mijn theologie zoals je die kunt vinden in de inhoudsopgave . Ik heb het over ‘mijn theologie’ om te onderstrepen dat de ideeën voor mij ‘werken’ en dat ik besef dat ze voor een ander misschien niet ‘werken’.

Ik heb de inhoud opgedeeld in vijf secties:

1) uitgangspunten: Hierin beschrijf ik mijn axioma’s: de ideeën die ik intuïtief voor waar houd en die voor mij de basis en richtingaanwijzer zijn voor de ideeën in de andere secties.

2) theologische levensbeschouwing: Hierin probeer ik te beschrijven wat mijn godsbeeld is en hoe mijn levensbeschouwing m.b.t. god (of ‘het goddelijke’) is.

3) gezonde theologie: Hierin beschrijf ik ideeën die ik omarm, die ik probeer voor waar te houden; omdat ik merk dat ze gezond voor me zijn. Deze ideeën geven mij het gevoel dat ik thuis ben in het leven 🙂

4) meta-theologie: Hierin beschrijf ik ideeën die wat mij betreft voor een goed leven hand-in-hand gaan met gezonde theologie. Denk bijv. aan mensbeeld en omgaan met lijden.

5) ongezonde theologie: Hierin beschrijf ik ideeën die ik verwerp als schadelijk, omdat ik merk dat ze ongezond voor me zijn. Ieder stukje in deze sectie geeft eerst kritiek en wordt afgerond met een ‘gezonde tegenstelling’.

Er is overeenkomst tussen secties 3 en 5: sectie 5 bevat ideeën waarmee ik opgevoed ben, waar ik afstand van neem, en sectie 3 benoemt daarvoor ‘vervangende’ ideeën.

N.B. Op deze website beschrijf ik eigenlijk vooral ideeën die mij veel bezighouden en waar ik regelmatig aan twijfel. Er zijn allerlei andere ideeën die voor mij belangrijk zijn maar in dit document niet aan de orde komen omdat ze voor mij geen discussiepunten zijn geweest. De lezer verwachte dus niet een complete of evenwichtige theologie, hoewel deze website steeds uitgebreid en bijgeschaafd wordt. Ik blijf leren en veranderen, dus deze website ‘leeft’.