Op deze pagina vertel ik wat mijn motivatie is voor het publiceren van deze website.

Hetgeen dat mij drijft (=aandringt, motiveert) om mijn Gezonde Theologie website te maken, is mijn weten dat theologie en levensbeschouwing een belangrijke rol spelen in de mate van welzijn en geluk waarmee mensen door het leven gaan. Dat wil ik als volgt toelichten. In dit schrijfsel zijn de volgende dingen belangrijk: beleving, veiligheid, en verhaal.

Als je leeft, maak je van alles mee – variërend van het alledaagse tandenpoetsen tot grootse evenementen. Mensen beleven dingen, waarvan de interpretatie en waardering en de invloed op emotie voor een belangrijk deel worden bepaald door het levensbeschouwelijke verhaal waarin men gelooft. Belevenissen worden gekleurd door het verhaal waarin ze opgevat worden.

Ik zie bij anderen en bij mezelf dat de behoefte aan een goed levensbeschouwelijk verhaal voornamelijk ontstaat als men zich ongelukkig, onveilig, of onbeschermd voelt. Ik denk hierbij aan ervaringen van bijvoorbeeld psychische en lichamelijke pijn, machteloosheid, en trauma. Zulke belevenissen hebben een grote invloed op de mate waarin men zich veilig voelt in het leven. Op dat onderwerp wil ik dieper ingaan.

Het al-dan-niet veilig voelen in een alledaagse situatie gebeurt denk ik als resultaat van het maken van een inschatting van de veiligheid van de omgeving. Daarbij hoort de ruimtelijke omgeving (op allerlei ruimteschalen: huiskamer-dorp-land-wereld-kosmos) en ook de tijdelijke omgeving (verleden-heden-toekomst). Ik denk dat mensen hun persoonlijke levensverhaal en het grote levensbeschouwelijke verhaal waarin ze geloven ook als een ‘omgeving’ ervaren wordt. Je zou dit de ‘geestelijke omgeving’ of ‘spirituele omgeving’ kunnen noemen. Deze omgeving is één van de dingen die een rol spelen in de perceptie die mensen hebben van hun specifieke belevenissen en van hun leven als geheel. Daardoor speelt het een rol in de mogelijkheid die mensen hebben om zich veilig te voelen en dus te kunnen ontspannen, te genieten en gelukkig te kunnen zijn.

Als je – zoals ik – bent opgevoed met een sterke religieuze levensbeschouwing, dan is er in jezelf een besef gevormd van een bepaalde metafysische context van het leven. Maar ook als je juist een seculiere of atheïstische opvoeding hebt gehad, is je interpretatie van het leven gevormd en is je levensbeschouwing gekleurd door bepaalde sentimenten. Dat besef, die sentimenten, dat gevoel, zijn zoals een filter, waardoor elke duiding van wat je beleeft, ziet, meemaakt, hoort vertellen, fantaseert, enz., van een morele lading wordt voorzien. Dat gebeurt vanzelf. Je zou dus kunnen zeggen dat je tijdens je opvoeding een bepaalde psychische programmering krijgt die er voor zorgt dat alles wat je meemaakt wordt geïnterpreteerd in het kader van een groot verhaal. Dit diepliggende en automatisch functionerende proces is gevormd doordat je gevoed bent met ideeën. Deze ideeënvoeding had misschien de vorm van mondelinge kennisoverdracht, of het zingen van liederen, of het horen van een lezing, of non-verbaal gedrag waarin een boodschap lag. Dit gebeurt in iedere levensbeschouwelijke vorming, zowel godsdienstig als niet-godsdienstig, en ongeacht of het bewust of onbewust gebeurde.

De levensbeschouwelijke vorming kan zowel een positieve, warme, fijne als een negatieve, kille, beklemmende karakterisering van je beleving geven. Daarom is het belangrijk dat gezorgd wordt dat mensen gevoed worden met gezonde levensbeschouwelijke ingrediënten. Daardoor wordt een positieve beleving bevordert, waarin hoop, vreugde en zin in de toekomst de grootste stem hebben.

Op deze website doe ik mijn best om gezonde levensbeschouwelijke ingrediënten aan te bieden, en ook om ongezonde ingrediënten aan te wijzen of als zodanig te ontmaskeren. Het is mijn bedoeling en hoop om zodoende aan de lezer een bijdrage te leveren voor de vorming van een aangename levensinterpretatie. Het einddoel hiervan is dat mensen zich veilig voelen in hun leven en daardoor in staat worden gesteld om blij te zijn met hun leven.