De informatie op deze website is een beperkte weergave van wat ík geloof. De inhoud is dus persoonlijk, subjectief. Ik heb de inhoud naar beste eer en geweten geschreven.

Het staat u volledig vrij om bij uzelf na te gaan wat u wel of niet aansprekend en herkenbaar vindt. Ik besef dat wat voor mij gezond is, misschien voor een ander ongezond is, en andersom. Ik hoop dat je je voordeel kunt doen met hetgeen dat voor jou helpvol is op deze website; en dat je kunt laten liggen wat je niet helpt. Ik doe mijn best, en ik ga er van uit dat jij dat ook doet, dan maken we er samen iets fijns van!

Ik sta open voor dialoog en waardeer het om terugkoppeling te krijgen, zowel bemoediging als constructieve (fundamentele) kritiek.

Hartelijke groet, Pieter