Theologische levensbeschouwing

v1.27b (mod)

Ik geloof dat ik van God aanwijzingen voor mijn denken en handelen ontvang waarmee God me wijsheid geeft voor mijn leven. Ik geloof dat dit iedereen aangeboden wordt. Dit fenomeen kan op allerlei manieren verwoordt worden. Je zou misschien één van de volgende woorden kunnen gebruiken: je intuïtie, je gevoel, je innerlijk kompas, je innerlijke raadgever of gids, de stem van je lichaam, aandrang. Als je christen bent, zou je dit ‘de Heilige Geest’ kunnen noemen. Dit fenomeen is ongrijpbaar en moeilijk onder woorden te brengen en uit te leggen. Desalniettemin is het reëel en praktisch.

Ik wil gehoor geven aan deze innerlijke stem. Ik ben er van overtuigd dat dit de enige manier is om met zekerheid tot ware levensbeschouwelijke ideeën te komen. Door te letten op de innerlijke stem kun je in allerlei situaties aanwijzingen krijgen voor denken en handelen. Een aantal voorbeelden:

  • Als ik een theologisch idee tegenkom wat me bang maakt (bijv. het dogma dat god mensen in een hel stopt als ze niet in de juiste dingen geloven) dan geef ik acht op het gevoel dat mijn ziel in opstand komt tegen dat idee. Bij wijze van spreken geeft mijn ziel dan aan: “dit mag niet waar zijn” en “zo is het niet”. Dat zijn aanwijzingen dat te maken heb met een ongezond idee. Als ik me daarvan bewust geworden ben, kan ik vervolgens beslissen dat ik geen waarde wil hechten aan dat idee en geen energie wil besteden aan het overdenken ervan.
  • Als ik een metafysisch vraagstuk heb waarin ik het antwoord niet weet, kan ik verschillende opties bedenken en bij mezelf nagaan welk gevoel die opties oproepen. Neem bijv. de vraag ‘oefent God invloed uit op de werkelijkheid?’. Van de optie ‘nee’ wordt ik ongelukkig, want dat zou betekenen dat we in hopeloze situaties door God aan ons lot over gelaten worden. Als ik god zou zijn, zou ik een werkelijkheid scheppen waarin ik dingen mensen kan helpen. Dat is een idee waarbij mijn ziel zich thuis kan voelen. Dus daarom neem ik aan dat dit laatste idee dichter bij de waarheid ligt in deze kwestie.
  • Als ik in een relatie met iemand, bijv. een vriend, ongemak ervaar – als er ‘iets niet goed zit’, ‘iets in de lucht hangt’, ‘spanning is’, of hoe je het ook wilt zeggen, dan heb ik vaak een vermoeden waardoor dat komt en een idee voor een oplossingsrichting; dan weet ik dat ik bijv. een fout moet toegeven.


Leren luisteren. Ik wil graag leren om beter te luisteren naar die ‘stem’. Ik wil er alerter op worden, omdat ik geloof dat het opmerken en aannemen van Gods aanwijzingen mij helpt om een beter leven te krijgen. In het leven van alledag houdt dit in dat ik alert probeer te zijn op een gevoel van ongemak in relaties met mensen, en als ik zoiets ervaar, dat ik probeer te duiden waardoor die ongemak veroorzaakt wordt. Vervolgens merk ik op welke actie er in mijn gedachten tot verbetering van de situatie zou leiden, en probeer ik zonder treuzelen die actie te ondernemen.Als ik in een relatie met iemand, bijv. een vriend, ongemak ervaar – als er ‘iets niet goed zit’, ‘iets in de lucht hangt’, ‘spanning is’, of hoe je het ook wilt zeggen, dan heb ik vaak een vermoeden waardoor dat komt en een idee voor een oplossingsrichting; dan weet ik dat ik bijv. een fout moet toegeven.

De stem van mijn lichaam. Deze ‘bron van wijsheid’ omvat onder meer de signalen die mijn lichaam me geeft. Daarover heb ik veel geleerd van lichaams-gerichte boeken over trauma, zie bijv. referenties [22] en [23]. Philip Troost schrijft: “Het is de enige mogelijkheid om onszelf te ervaren en te begrijpen, ook wat betreft ons spirituele leven: in ons lijf!” ( [24], p.13). Mijn intuïtie geeft in mijn lichaam aanwijzingen (‘aandrang’) voor wat mijn lichaam nodig heeft – en wat dus goed voor me zou zijn. Dit kan bijv. zijn: drinken, naar de WC gaan, warmere kleren aantrekken, seksualiteit, rust nemen, enz.

Alle gebieden van het leven. Hierboven noemde ik al de ‘toepassingsgebieden’ van intermenselijke relaties en lichamelijkheid. Ik geloof dat mijn intuïtie aanwezig is bij alle aspecten van het leven. Ik wordt blij als ik bedenk dat dit mij ook kan helpen in mijn werk als ingenieur, in wetenschap, in het vinden van een route in de stad, in het vinden van hulp, enz. Er ligt denk ik een geweldige potentie in te leren leven ‘naar je gevoel’, daarom wil ik dat graag doen.

(lege link, geen corresponderend bericht beschikbaar)