Ongezonde theologie

v1.28c

In de christelijke traditie geloven sommige mensen dat ziekten en andere narigheid in ons leven door God gegeven zijn. In de Heidelberger Catechismus (1) staat dat we erop moeten vertrouwen dat ‘alle goede en slechte dingen ons toekomen uit Gods vaderlijke hand”. Ik verwerp dit idee. Ik vind het ongezond om ‘Gods hand’ te vermoeden achter leed dat we meemaken, omdat dit leidt tot wantrouwen van God. (2) Ik zie dat veel mensen geloven dat lijden een manier is die door God/het leven/het Universum gebruikt wordt om spirituele groei te bewerkstelligen bij mensen. Dat geloof ik niet. Het lijkt mij dat er veel betere (positieve) manieren zijn om groei te stimuleren.

Gezonde tegenstelling:  Ziekten en andere nare dingen gebeuren vanwege de inherente vrijheid, kwetsbaarheid en andere werkingsprincipes die het leven eigen is. De dingen die in ons leven gebeuren zijn normaliter niet specifiek bedoeld of veroorzaakt door God.

(1) Een serie dogma’s die onderdeel is van de grondslag van gereformeerde kerken, zie ref. 3.

(2) Zie ook het stukje “Lijden en wantrouwen” in de sectie Meta-theologie.

(geen corrresponderend blog-bericht beschikbaar)