Gezonde theologie

v1.27b

God heeft ons lief. Volgens hoe ik in een ander stukje ‘liefhebben’ beschreef, betekent dit: God waardeert ons, God koestert ons, God draagt eraan bij dat we tot bloei komen, God respecteert ons, God geeft vrijheid aan onze eigenheid, God helpt ons om gelukkig te zijn.