Meta-theologie

v1.27d

“Theo logie” betekent letterlijk zoiets als ‘God bespreken’. In dit stukje bespreek ik wat het spreken over God voor mij betekent. Ik wil duidelijk maken wat ik denk dat theologie is en hoe theologie zich verhoudt tot andere aspecten en domeinen van het leven.

Ik geloof, zoals elders beschreven, dat de wereld waarin ik leef een context heeft. Ik geloof ook dat het Universum een persoonlijkheid heeft waarmee ieder mens te maken heeft. Deze dingen benoem ik allebei met de term ‘God’. Theologie gaat om het bespreken van God. Geloof in God fungeert als een context of kader voor het interpreteren van wat wij als werkelijkheid ervaren en het fungeert als manier om ons verbonden te voelen met het Universum. In mijn beleving gaat theologie dus om het maken van een verhaal dat een kader vormt voor ons leven, dat helpt om levenservaringen te interpreteren en dat helpt om ons leven te integreren met het Universum.