Meta-theologie

v1.27d

We willen allemaal graag gelukkig zijn. Daarvoor zijn bepaalde dingen nodig. Om gelukkig te zijn en ten volle te leven (in tegenstelling tot overleven) is nodig dat aan veel behoeften voldaan wordt.
Voorbeelden van behoeften zijn:

Zo te zien, zijn er vele menselijke behoeften waaraan voldaan moet worden zodat een mens in staat komt om gelukkig te kunnen leven. Merkwaardig genoeg wordt er in de christelijke wereld vaak gedacht dat een mens ‘alleen God nodig heeft om gelukkig te zijn’ (1). Even merkwaardig zijn er (in ‘spirituele kringen’) mensen die denken dat een mens ‘alleen zichzelf nodig heeft om gelukkig te zijn’. (2) Beiden opvattingen lijken mij evident onjuist. Ik geloof dat gezonde theologie wel nodig is om je thuis te voelen in de wereld en gelukkig te zijn, maar dat het onvoldoende is om gelukkig te zijn. Overigens vind ik het wel belangrijk dat gezonde theologie psychologische steun geeft aan het vertrouwen dat het leven in staat is om in je behoeften te voorzien. (3)

(1) Verwijzing invoegen

(2) Verwijzing invoegen

(3) Zie de stukjes De wereld faciliteert gelukkig leven en Er is overvloed in het deel Ideeën die ik omarm.

(lege hyperlink, geen corresponderend blog-bericht beschikbaar)