In deel 1 van deze artikelserie ontdekte ik dat het idee van ‘overgave aan God’ onder meer drijft op het geloof dat God een bepaalde wil voor ons leven heeft. Stel dat God iets wil, hoe kom ik er dan achter wát God wil?
In deel 1 van dit artikel, waarin ik onderzocht naar de betekenis van ‘overgave aan God’, kwam naar voren dat er twee drijvende sentimenten zijn achter dit concept, namelijk: 'onderwerping aan God' en 'God is wijzer'. Beide sentimenten hebben de eigenschap dat de ideeën, opvattingen, verlangens en drijfveren die een mens zelf heeft, niet gevolgd kunnen worden. Ofwel: je moet jezelf verloochenen.
In de christelijke wereld wordt soms gesproken over ‘je moet je overgeven aan God’. Het was voor mij een beladen thema en iets waar ik ontzettend veel moeite mee had. In dit artikel ga ik onderzoeken wat christenen verwachten van ‘je overgeven aan god’ en waarom ze geloven dat dit iets is wat je moet doen.
Ik ben opgevoed met de leer dat een mens moet leven volgens Gods geboden en verboden zoals […]
Ik verlang naar een fijne levensbeschouwing; die onder meer het volgende inhoudt...
Ik weet niet goed in hoeverre empirie een rol moet spelen in mijn godsbeeld en theologie. Met 'empirie' doel ik nu op persoonlijke ervaringen van mijzelf en andere mensen. Daarbij [...]
De metafysische context van onze wereld, waarvan ik geloof dat die er is, is in mijn beleving […]
Hierbij een parabel over hoe ik mijn levensbeschouwing ervaar te midden van het atheïsme dat ik tegenkom […]
In het stukje waarin ik mijn levensbeschouwing uitleg, onderscheid ik drie begrippen: God, wereld, en mens. Dit […]
Op deze website heb ik meermaals geschreven dat ik geloof dat ik (dat ieder mens) een “intern […]