In de christelijke wereld wordt soms gesproken over ‘je moet je overgeven aan God’. Het was voor mij een beladen thema en iets waar ik ontzettend veel moeite mee had. In dit artikel ga ik onderzoeken wat christenen verwachten van ‘je overgeven aan god’ en waarom ze geloven dat dit iets is wat je moet doen.
Ik ben opgevoed met de leer dat een mens moet leven volgens Gods geboden en verboden zoals […]
Ik verlang naar een fijne levensbeschouwing; die onder meer het volgende inhoudt...
Ik weet niet goed in hoeverre empirie een rol moet spelen in mijn godsbeeld en theologie. Met 'empirie' doel ik nu op persoonlijke ervaringen van mijzelf en andere mensen. Daarbij [...]
De metafysische context van onze wereld, waarvan ik geloof dat die er is, is in mijn beleving […]
Hierbij een parabel over hoe ik mijn levensbeschouwing ervaar te midden van het atheïsme dat ik tegenkom […]
In het stukje waarin ik mijn levensbeschouwing uitleg, onderscheid ik drie begrippen: God, wereld, en mens. Dit […]
Op deze website heb ik meermaals geschreven dat ik geloof dat ik (dat ieder mens) een “intern […]