Het begrip 'zingeving' heeft een aardige plaats in de samenleving. Wat wordt er mee bedoeld? Men lijkt te zoeken naar een houvast voor zin om te leven. Kun je zelf zoiets vinden of creëren, of is daarvoor een andere aanpak nodig?
Denk eens aan de volgende vraag: "is er een hiernamaals waarin we gelukkig zullen zijn?" Dat is een vraag die misschien moeilijk te beantwoorden is. In ieder geval weet ik wel dat ik een bepaalde wens heb voor het antwoord op deze vraag, namelijk: ik hoop dat er een hiernamaals is waarin we gelukkig zijn. Zo zijn er veel vraagstukken waarbij ik een bepaalde wens, hoop, of verlangen heb, wat als bron kan dienen voor [...]
In meerdere spirituele stromingen wordt geleerd dat ‘acceptatie’ de sleutel is om vrij te worden van emotionele pijn. Maar wat wordt er mee bedoeld? En is dat gezond? In dit bericht geef ik verschillende opvattingen, gezonde interpretaties, ongezonde interpretaties, en ik stel een betere term voor.
Ik ben opgevoed met de leer dat een mens moet leven volgens Gods geboden en verboden zoals […]
Ik weet niet goed in hoeverre empirie een rol moet spelen in mijn godsbeeld en theologie. Met 'empirie' doel ik nu op persoonlijke ervaringen van mijzelf en andere mensen. Daarbij [...]
Onlangs was ik op een familiefeest. Zoiets vind ik altijd geweldig gezellig! 🙂 Deze keer echter voelde […]