Dit blog-bericht heeft dezelfde inhoud als de pagina ‘Acceptatie’.
Op deze pagina kun je er op reageren d.m.v. het commentaarformulier.

De term ‘accepteren’ heeft te maken met het omgaan met pijn en lijden. In meerdere spirituele stromingen wordt geleerd dat ‘acceptatie’ de sleutel is om vrij te worden van emotionele pijn. Er zijn verschillende opvattingen over wat accepteren precies is. Helaas zijn degenen die hierover spreken en schrijven vaak nalatig in het geven van hun definitie van deze term. Ik heb zelf veel pijn gehad vanwege een verkeerd begrip van accepteren, daarom wil ik hier duidelijkheid geven over: verschillende opvattingen, gezonde interpretaties, ongezonde interpretaties, en ik stel een betere term voor.

Stel dat er iets gebeurt waardoor je leed overkomt. Dan zijn er o.a. de volgende manieren om daar mee om te gaan.

Volgens sommige Bijbelse tradities: Accepteren is aanvaarden dat het nodig was dat dit gebeurde omdat God je er iets mee wil leren en dat het uiteindelijk goed voor je is dat je dit meemaakt (“God kastijd zijn kinderen”), zie bijv. [27]. God is dus de verantwoordelijke voor het kwaad wat gebeurde en jij moet accepteren dat God wijzer is dan jij en je moet je eigen ideeën over wat goed geweest zou zijn aan de kant zetten. Dit verwerp ik.

Volgens Boeddhisten (1): Accepteren is jezelf er toe brengen dat je het niet ‘kwaad’ vindt wat je overkomt. Je moet geloven dat ‘goed’ en ‘kwaad’ niet bestaan. Dit verwerp ik.

Volgens misbruikers: Je moet accepteren wat er gebeurt, je moet niet klagen, er geen ruchtbaarheid aan geven, en geen hulp zoeken. Dit verwerp ik.

Volgens Alcoholics Anonymous (2): Accepteren is de realiteit van wat gebeurd is erkennen. Dit in tegenstelling tot ‘je kop in het zand steken’. Dit vind ik gezond.

Volgens Martin de Werker (3): Accepteren is de emoties die je hebt doorleven; ze niet weerstaan. Dit vind ik gezond.

Volgens woordenboek (4): Aannemen, Aanvaarden, Dulden, Goedkeuren, Goedvinden, Nemen, Ontvangen, Pikken, Slikken, Velen.

Ik vind ‘accepteren’ geen handig woord voor het benoemen van een gezonde omgang met lijden, omdat het impliceert dat je goedkeurt wat er gebeurt. Een betere term voor omgaan met nare dingen zou volgens mij zijn: “erkennen” of “tolereren” of “gedogen”.


1 Als mijn kennis en interpretatie van een aantal fundamentele Boeddhistische ideeën correct is.

2 Referentie invoegen.

3 Zie [25] voor de website van deze therapeut.

4 Volgens www.encyclo.nl


Herken je dit? Vind je het inspirerend? Heb je vragen en/of aanvullingen? -> Je kunt hieronder het commentaar-formulier invullen. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de dialoog.

Vriendelijke groet, Pieter.

Tags:             
Categorieën:

Nog geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *