Het begrip 'zingeving' heeft een aardige plaats in de samenleving. Wat wordt er mee bedoeld? Men lijkt te zoeken naar een houvast voor zin om te leven. Kun je zelf zoiets vinden of creëren, of is daarvoor een andere aanpak nodig?
Denk eens aan de volgende vraag: "is er een hiernamaals waarin we gelukkig zullen zijn?" Dat is een vraag die misschien moeilijk te beantwoorden is. In ieder geval weet ik wel dat ik een bepaalde wens heb voor het antwoord op deze vraag, namelijk: ik hoop dat er een hiernamaals is waarin we gelukkig zijn. Zo zijn er veel vraagstukken waarbij ik een bepaalde wens, hoop, of verlangen heb, wat als bron kan dienen voor [...]
Ik weet niet goed in hoeverre empirie een rol moet spelen in mijn godsbeeld en theologie. Met 'empirie' doel ik nu op persoonlijke ervaringen van mijzelf en andere mensen. Daarbij [...]
In mijn zoektocht naar de betekenis van 'overgave aan God' kwam ik het boek "Paradox Lost" tegen. In dat boek las ik een bepaalde visie op het omgaan met paradoxen in christelijk geloof. Is het wijs om zulke paradoxen te laten bestaan in de christelijke theologie? [...]
De metafysische context van onze wereld, waarvan ik geloof dat die er is, is in mijn beleving […]
Hierbij een parabel over hoe ik mijn levensbeschouwing ervaar te midden van het atheïsme dat ik tegenkom […]
In het stukje waarin ik mijn levensbeschouwing uitleg, onderscheid ik drie begrippen: God, wereld, en mens. Dit […]
Op deze website heb ik meermaals geschreven dat ik geloof dat ik (dat ieder mens) een “intern […]