In het stukje waarin ik mijn levensbeschouwing uitleg, onderscheid ik drie begrippen: God, wereld, en mens. Dit scheiding-maken in mijn denken doe ik omdat het zonder afbakening en definiëring van begrippen ondoenlijk is om te spreken over dingen. Echter, we moeten in gedachten houden dat deze manier van ideevorming een sociaal en cultureel proces is; dergelijke afbakeningen impliceren soms scheidingen terwijl de onderscheiden zaken óók een eenheid vormen. Scheidingsdenken is handig en eenheidsdenken doet recht aan het geheel. Hierbij is de uitspraak ‘het geheel is meer dan de som der delen’ relevant.

Hoewel ik in mijn denken onderscheid maak tussen God, wereld, en mens, geloof ik niet dat deze drie ‘zijnden’ los van elkaar bestaan. Ik denk dat ze samen één geheel vormen. Ik geloof dat de wereld niet los van God kan bestaan. Als ik als mens een verhouding heb tot de wereld, heb ik ook een verhouding tot God.

Illustratie: Het ‘systeem’1 God-wereld is zoals een computer, die bestaat uit hardware en software. Een computer zonder hardware of zonder software is geen computer. Enerzijds heeft hardware geen nut zonder de implementatie van specifieke software en geen betekenis zonder het bestaan van software; anderzijds kan software niet eens functioneren zonder hardware. Deze dingen bestaan dus als eenheid (een systeem) maar voor een diepe en gedetailleerde begripvorming is het wel handig om te onderscheiden tussen hardware en software. Zo ook met wereld en god. Scheidingsdenken is handig en eenheidsdenken doet recht aan het geheel.

In traditioneel protestants christendom is een wereldbeeld-Godsbeeld combinatie gegroeid waardoor christenen het gevoel (kunnen) hebben dat God ver weg is. Dat impliceert dat scheidingsdenken te ver is gegaan.2

“Many of us grew up on the ship of Western Enlightenment rationalism and dualism – a vessel that, without a course correction, will find itself grounded on the beach of increasing irrelevance.” 3

Paul Young


1 Vergeef me deze lelijke technische term. Hoewel deze term onpersoonlijk overkomt, vind ik een toepasselijke term, omdat de definitie ervan is: ‘een geheel van onderdelen die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel’.

2 Zie het stukje ‘Dat God ergens anders is’ in het deel ‘Ongezonde theologie’

3 Geciteerd uit het voorwoord bij The Shack Revisited door Baxter Kruger.

Nog geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *