In deel 1 van deze artikelserie ontdekte ik dat het idee van ‘overgave aan God’ onder meer drijft op het geloof dat God een bepaalde wil voor ons leven heeft. Stel dat God iets wil, hoe kom ik er dan achter wát God wil?
In deel 1 van dit artikel, waarin ik onderzocht naar de betekenis van ‘overgave aan God’, kwam naar voren dat er twee drijvende sentimenten zijn achter dit concept, namelijk: 'onderwerping aan God' en 'God is wijzer'. Beide sentimenten hebben de eigenschap dat de ideeën, opvattingen, verlangens en drijfveren die een mens zelf heeft, niet gevolgd kunnen worden. Ofwel: je moet jezelf verloochenen.
Het begrip 'zingeving' heeft een aardige plaats in de samenleving. Wat wordt er mee bedoeld? Men lijkt te zoeken naar een houvast voor zin om te leven. Kun je zelf zoiets vinden of creëren, of is daarvoor een andere aanpak nodig?
Some call it faith, some call it love . . . Some call it guidance from above . . . [...]
Wat een gave plaat hè. 😃 Deze plaat is van de blog Jesus Without Baggage van wijlen Tim Chastain. Deze blog heeft de ondertitel "For those attracted to Jesus but not the the baggage often attached to his message". [...]
Onlangs was ik op een studiekring in gesprek met bekenden over het thema ‘Gender’. Iemand uit de […]
Het verhaal van 'Ik ga leven' trok me zó dat ik het in drie dagen uitgelezen heb. Het boek is geschreven door een jonge vrouw uit een conservatieve Islamitische familie. Ze beschrijft hoe haar leven gedomineerd wordt door de religieuze normen en waarden die gangbaar zijn in haar gemeenschap. [...]
God: u verliet me. U maakte beloften die u niet kon houden. U zou van me houden en voor me zorgen. Zoals u zorgde voor de leliën en de mussen. U heeft me in de steek gelaten en tegen me gelogen. Terwijl ik goed was, van u hield. [...]
Ik verlang er naar om in Jezus te geloven. Waarom? Omdat ik merk dat als ik in hem geloof, ik mij veel meer thuis voel in het leven. Als ik een niet-specifiek theïstisch geloof heb en op basis van mijn intuïtie geloof dat ik in verbinding met God leef, dan voelt dat op zich fijn. Maar als ik geloof in Jezus [...]
Denk eens aan de volgende vraag: "is er een hiernamaals waarin we gelukkig zullen zijn?" Dat is een vraag die misschien moeilijk te beantwoorden is. In ieder geval weet ik wel dat ik een bepaalde wens heb voor het antwoord op deze vraag, namelijk: ik hoop dat er een hiernamaals is waarin we gelukkig zijn. Zo zijn er veel vraagstukken waarbij ik een bepaalde wens, hoop, of verlangen heb, wat als bron kan dienen voor [...]