Ik verlang er naar om in Jezus te geloven. Waarom? Omdat ik merk dat als ik in Jezus geloof, ik mij meer thuis voel in het leven.* Als ik een niet-specifiek theïstisch geloof heb** en op basis van mijn intuïtie geloof dat ik in verbinding met God leef, dan voelt dat op zich fijn. Maar als ik geloof in Jezus, voelt God nog wel meer benaderbaar. Omdat er dan een meer aanwezige God-mens brug is ofzo.

Wat mij de afgelopen jaren in de weg stond om in Jezus te geloven, is dat wat ik in de Bijbel over Jezus lees, mij voor een significant deel bang en onzeker maakt, doordat ik er veel hardheid en inconsistentie in zie. Zie ook mijn artikel Vragen aan Jezus.

Ik heb me afgevraagd wat mensen, die met liefde in Jezus geloven, in Jezus zien. Waar komt de genegenheid, geaccepteerd-weten, liefde-ontvangen enz., waar ik christenen soms over hoor praten, vandaan? Hoe is dat gegroeid? Wat is de bron daarvan? Ik vermoed dat lezen in de Bijbel niet volledig de bron daarvan is.***

Ik heb bedacht dat de belangrijkheid die geloof in Jezus voor christenen heeft, een hoeveelheid benodigde informatie over Jezus vereist die mijns inziens groter is dan de hoeveelheid informatie die de Bijbel biedt. Voor christenen is Jezus ongeveer het belangrijkste in hun leven. Ze geloven in hem, denken aan hem, bidden tot hem, praten over hem, vertrouwen op hem, houden van hem, enz. Als ik christenen over Jezus hoor praten, geeft dat de indruk dat ze meters boeken over hem verslonden hebben, maar de Bijbelverhalen over Jezus beslaan allemaal bij elkaar grofweg 100 hoofdstukken van ieder één tot twee pagina’s tekst. Ter vergelijking: mijn beste vrienden kennen mij door-en-door; ze kennen mij existentieel, emotioneel, sociaal, ze weten wat mij bezig houdt, ze hebben úren met mij gepraat en gewandeld en gegeten en geknutseld, ze kennen mijn complexiteit, enzovoorts. Die ervaringskennis kan mijns inziens onmogelijk via tekstuele informatie overgebracht worden; en zelfs als dat zou kunnen, dan zou dat bij wijze van spreken een kast vol boeken vereisen. De hoeveelheid tekstuele kennis die mijn vrienden van me hebben is juist betrekkelijk klein – misschien 50 pagina’s (alle e-mails en sms’jes en dergelijke bij elkaar opgeteld). Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat je een persoon niet kunt kennen d.m.v. uitsluitend berichten over hem – zeker niet de lichamelijke kant van een persoon, want de enorme hoeveelheid informatie die correspondeert met de bijzonder gedetailleerde indruk die je krijgt door wat je zintuigen opnemen kun je nooit overbrengen op een beperkte hoeveelheid papier. Mijn conclusie hiervan is dat een “leven met Jezus” veel meer inhoudt dan wat mogelijk is op basis van uitsluitend de informatie die de Bijbel biedt.

Afgezien daarvan heb ik me afgevraagd wat de betekenis is van spirituele ervaringen die mensen met Jezus hebben. Ik ben op mijn spirituele zoektocht indrukwekkend veel verhalen tegengekomen (vooral in boeken, op websites en in video-interviews)^ van mensen die op één of andere manier Jezus ontmoet hebben. Hetzij in een droom, in een visioen, in een mystieke ervaring, in een bijna-doodervaring, in een gebedsgenezing, of in een gebeurtenis waarin ze in hun normale doen waren in de alledaagse wereld en er ‘even’ een ontmoeting met Jezus geïnjecteerd werd. Dit betrof zeker niet alleen christenen maar ook seculiere mensen en moslims. Wat mij daaraan opvalt is dat die ervaring een indruk op mensen achterlaat die op mij anders overkomt dan de indruk die ik via de Bijbel van Jezus krijg: veel intenser en liefdevoller. Mensen geven aan dat ze door zo’n ervaring tot in het diepst van hun wezen aangeraakt en gevuld werden met een gevoel van acceptatie en geliefd-zijn. Zelf zie ik dat niet terug in de verhalen in de Bijbel en het is misschien ook niet mogelijk geweest om dit te communiceren d.m.v. documenten die bijna 2000 jaar geleden geschreven zijn.

Het tezamen overwegen van de hierboven genoemde punten bracht me er toe om te denken dat gezond geloof in Jezus, op een manier waarbij Jezus reëel voor je is en bij wie je je veilig voelt, misschien niet voornamelijk op de Bijbel gebaseerd is. Misschien doe ik er goed aan om mijn geloof in Jezus te baseren op mijn intuïtie en verlangen, net zoals mijn geloof in God. De dingen die ik in de Bijbel lees die daar niet mee overeenkomen, neem ik niet aan voor waar.

Deze conclusie doet me goed, het maakt me rustig. De grote spanningen tussen enerzijds mijn verlangen naar een liefdevolle Jezus en anderzijds wat ik in de Bijbel lees en wat mijn hersenspoeling aangeeft gaan hierdoor weg. Dat is voor mij een aanwijzing dat ik op een stukje gezonde theologie uitgekomen ben 🙂

Niet alles is nu opgelost. Ik merk bijv. nog steeds dat ik spanning/wantrouwen voel bij de combinatie van ‘Jezus’ en ‘seksualiteit’. Hopelijk lost dat op als de tijd vordert en ik in vertrouwen op mijn intuïtie^^blijf leven.


* Dat herinner ik me van een paar jaar geleden, en tegenwoordig van het éne uurtje per maand dat wantrouwen niet in de weg zit en ik in Jezus kan geloven.

** Ik denk hierbij aan Thomas Paine’s The age of reason.

*** Ik vermoed dat het geloof in- en de genegenheid voor Jezus die mensen hebben, te maken heeft met een universeel verlangen naar geliefd zijn, samen met dat in de christelijke wereld van jongs af aan gezegd wordt dat Jezus liefdevol is, samen met het lezen van goed-doende dingen van Jezus in de bijbel. Ik hoop hier uitgebreider over te schrijven in een apart artikel.

^ Ik noem even uit mijn hoofd een aantal titels die ik me hierbij herinner: De dag dat ik Jezus ontmoette (boek door Charlotte Rorth), Het dwaze van God (boek door Nik Ripken), Seeking Allah, Finding Jesus (boek door Nabeel Qureshi), Spiritual Evolution (boek door John MacMurray). Ik denk ook aan het leven(sverhaal) van Todd White, en aan allerlei bijna-dood-ervaringen (zie www.ndestories.org).

^^ Of noem het: de heilige geest

Tot slot nog een leestip: het artikel Create your own Jesus door Andrew Jasko.


Dankjewel voor het lezen! Herken je dingen van wat ik schrijf? Vind je het inspirerend? Heb je vragen en/of aanvullingen? Je kunt hieronder het commentaarformulier invullen. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de dialoog.

Vriendelijke groet, Pieter.

Tags:             

Nog geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *